රවීට දේශපාලන ආතතිය වැඩි වෙලා

Category: Discussions, Opinion, Political 77 0

Loading...

 

කවුරුත් දන්නවා රවී කරුණානායක දැන් ඉන්නේ දැවැන්ත දේශපාලනික අර්බුදයක. රවී පෝෂණය කරපු, පඩි ගෙවපු මන්ත්‍රීවරු පවා ඉන්නේ රවීව අතහරින ස්වභාවයක. රවිට දේශපාලනික ආතතිය වැඩි වුන තත්වයක. 

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ලොකු තොවිලයක් නටන්න විලක්කු පොඟවගෙන බලාගෙන ඉන්නවා, කපුවෝ ටික බලාගෙන ඉන්නවා ඇඳ පැළඳගෙන තේවාවට, සුවඳ දුම් හඳුන්කුරු ඔක්කොම පත්තු වෙනවා, සහයක කපුවොත් ඝාන්ටාරේ ලනුව අල්ලන් ගිනිගෙඩිය පත්තු වෙනකන් බලාගෙන ඉන්නවා. 

හැබැයි මෛත්‍රීට තොවිලේ තාම නටගන්න බැරුව ඉන්නේ. ඇයි? බෙර පදය තියෙන්නේ රවී ගාව.

රවී කරුණානායක, විමල් විරවංශ සමග තොවිල් පදය ගහන විදිහ SL VLOG හෙළි කරයි.

 

Loading...

Related Articles

Add Comment