මලික්ට එරෙහිව ජනකගෙන් අල්ලස් පැමිණිල්ලක්

Category: Gossip 91 0
ඉඩම් ගනුදෙනුවකින් රාජ්‍ය ආයතනයකට පාඩුවක් කළේ යැයි පවසමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති, උපාය මාර්ගික හා සංවර්ධන හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ ඇමැති මලික් සමරවික්‍රම මහතාට එරෙහිව කෝට්ටේ හිටපු නගරාධිපති ජනක රණවක මහතා විසින්  නීත්‍යනුකූල නොවන ඉඩම් පරිහරණයකින් රාජ්‍ය ආයතනයකට පාඩු කර ඇති බවට අල්ලස් කොමිසම වෙත ඊයේ ( 07) පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කොට ඇත.
Loading...
Loading...

Related Articles

Add Comment