ගයේෂා දරු සුරතල් බැලීමට සූදානම්

Category: Gossip 107 0

මෑතදී ඉතාමත් ආන්දොලනාත්මක චරිතයක් වූ ගයේෂා පෙරේරා මවු පදවිය ලැබීමට සූදානම් වෙනව කියල ආරංචියක් ආව.ඇයට නම් හිතෙන්නෙ ඇයට ලැබෙන්න ඉන්නෙ කොළු පැටියෙක් කියලලු ඉතින් අපි ඇයට සුභ පතනවා ඇය කැමති විදිහටම ලස්සන හුරතල් කොළු පැටියෙක් ලැබන්න කියලා

Loading...
Loading...

Related Articles

Add Comment