මහින්දගේ ආරක්ෂකයින් 35ක් ඉවතට

Category: News 1,221 0


හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ආරක්‍ෂාවට යොදා සිටි පොලිස්‌ නිලධාරීන් 35 දෙනකු පෙරේදා (8දා) සිට ඉවත්කර ඇත. එසේ ඉවත් කර ඇත්තේ මෑතකදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂාව සදහා අනුයුක්ත කරනු ලැබූ පොලිස් නිලධාරීන් 35 දෙනෙකි.

Loading...

මේ සම්බන්ධයෙන් මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගෙන් කළ විමසුමකදී ඔහුද එය සනාථ කළේය.

Loading...

Related Articles

Add Comment