ඩ්‍රෝන් තහනමට රජය සැරසේ

Category: News 738 0


මිනිසුන් රහිත ගුවන්යානා හෙවත් ඩ්‍රෝන් යානා ලෙස හැඳින්වෙන, ගුවන් යාත්‍රා, ශ්‍රී ලංකාව තුළදී මාධ්‍ය කටයුතු උදෙසා භාවිතා කරන අවස්ථාවන්හිදී, සිවිල් ගුවන් අධිකාරිය විසින් නිකුත් කර ඇති රෙගුලාසි මාලාව පිළිපැදිය යුතු බව, රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර සිටී.

Loading...

මෑතකදී ඩ්‍රෝන් යානා, මාධ්‍ය කටයුතු සඳහා භාවිතා කරනු ලැබූ ආකාරය පිළිබඳව, ප්‍රශ්න මතුවී ඇති බවත්, ඒ අනුව පසුගිය වසරේ පෙබරවාරි මස සිවිල් ගුවන් අධිකාරිය නිකුත් කළ මෙම රෙගුලාසි, සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිපැදීම අත්‍යාවශ්‍ය බවත් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

මාධ්‍යවේදින් උදෙසා ඩ්‍රෝන් යානා යොදා ගැනීම පවතින නීති රෙගුලාසිවලට අනුකූලව සිදුවන බවට, තහවුරු කරලීම මාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වගකීම වන බවද මෙහි දැක්වේ.

එසේම වඩා සුරක්ෂිතව, ආචර ධර්මයන්ට අනුකූලව හා පුරවැසියන්ගේ, පෞද්ගලිකත්වයට ගරුකරමින් මෙම ඩ්‍රෝන් යානා භාවිතා කෙරෙන බව, තහවුරු කිරීමටද මාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය සතුව වගකීමක් ඇතිබව, මෙම නිවේදනයෙන් දැක්වේ.

නියමුවන් රහිත ගුවන් යානයක් මත, හඳුනාගැනීමේ මුද්‍රාවක් පැවැතිය යුතුවීම, සිවිල් ගුවන් සේවා, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගෙන් ලිඛිතව අවශ්‍ය අවසරයන් ලබාගැනීම, ආදී රෙගුලාසි රැසක් සිවිල් ගුවන් අධිකාරිය නිකුත් කර ඇති රෙගුලාසි මාලාවේ දැක්වේ. මෙම රෙගුලාසි මාලාව, එම අධිකාරියේ වබේ අඩවියෙන් ලබාගත හැකි බවද ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

Loading...

Related Articles

Add Comment