ලොක්කා සතුටු කරන්න ටෙලිකොම් පොඩ්ඩෝ 2017 ට අමුඩෙ ගසයි

Category: Gossip 9,014 0

7706429_orig

Loading...

ටෙලිකොම් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී දිලීප විජේසුන්දර මහතාගේ හිත දිනා ගැනීම සදහා ටෙලිකොම් ආයතනයේ සුභ සාධක මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් නව ආකාරයේ උපක්‍රමයක් යොදාගත් බව වාර්ථාවේ. එනම් 2017 වර්ෂය සදහා ටෙලිකොම් ආයතනෙයන් නිකුත් කෙරෙන දින දර්ශනයේ ඡායාරූපය සදහා කුඹුරු ගොවිතැනට අදාල ඡායාරූප එකතු කර ගැනීමට කටයුතු කිරීමෙනි.

මේ සදහා ආයතනයේ සේවකයිට හා බාහිර නිරූපන ශිල්පීන්ට අමුඩය අන්දවා ඡායාරූප ගතකිරීමක් පසුගියදා ටෙලිකොම් ප්‍රධාන කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ පවත්වා ඇත. මේ සදහා විශාල මුදලක් වැයකර ඇත්තේ අදාල පසුතල නිර්මාණය සදහාද පවසමිනි.

මෙම ඡායාරූප යොදා ගැනීමට ආසන්න සිදුවීම වී ඇත්තේ දිලීප විජේසුන්දර මහතා පාදුක්ක ප්‍රදේශයේ තමන්ගේ ගොවිතැන් වගාවක් පවත්වාගෙන යාමත් ඔහු ගොවිතැන් වගාව කෙරෙහි දක්වන රුචිකත්වයත්ය.

ටෙලිකොම් කැලැන්ඩරේ පසුතල නිර්මාණ ඇතුලත් ඡායාරූප පහලින් පලවේ

1

2

3

4

5

Loading...

Related Articles

Add Comment